rakovina zdravie

HAK a riziko získania sexuálne prenosných chorôb

Syntetické estrogény a gestagény obsiahnuté v hormonálnej antikoncepcii zásadným spôsobom  ovplyvňujú celistvosť epitelového spojenia ako aj imunologické a mikrobiologické prostredie vonkajších pohlavných orgánov, a tým významne zvyšujú riziko získania sexuálne prenosných chorôb.[i] [ii] Viaceré štúdie preukázali, že používanie perorálnej hormonálnej antikoncepcie významne zvyšuje riziko prenosu vírusu ľudskej imunitnej nedostatočnosti − HIV/AIDS (Haddad a kol., 2018[iii], Baeten, 2007[iv], Lavreys a kol., 2004[v]). Hormonálna antikoncepcia zvyšuje riziko tohto život ohrozujúceho ochorenia najmä tým, že (1) zasahuje do vrodenej alebo získanej imunity pohlavných orgánov; (2) vytvára zápal, ktorý podporuje prenos infekcie cez narušenú tesnosť spojenia medzi epitelovými bunkami a zvyšuje počet a stav aktivácie cieľových imunitných buniek; (3) mení expresiu ko-receptora na cieľových imunitných bunkách potrebných pre vstup HIV vírusu do bunky; (4) mení vaginálnu mikroflóru a následné zmeny mikrobiálneho zloženia a infekcie genitálneho traktu môžu pomýliť vzťah medzi pohlavnými hormónmi a populáciami imunitných buniek vnútri genitálneho traktu.[vi]

Závažnou sexuálne prenosnou chorobou je ľudský papiloma vírus (human papillomavirus, HPV), ktorý zvyšuje riziko viacerých onkologických ochorení. Predpokladá sa, že celosvetovo viac ako 290 miliónov žien má HPV infekciu.[vii] HPV je  všeobecne uznávanou príčinou rakoviny krčka maternice a stále pribúdajú dôkazy o tom, že je významným rizikovým faktorom aj iných druhov rakovín ako sú rakovina vonkajších ženských pohlavných orgánov, penisu, ale aj ďalších orgánov, ktoré sa používajú pri sexuálnych praktikách ako sú konečník a ústna dutina (ICO/IARC HPV Information Centre, 2019[viii]). 4,5% všetkých druhov rakoviny vo svete (630 000 nových prípadov rakoviny ročne) možno pripísať HPV, pričom tento vírus prispieva najmä k vývinu rakoviny krčka maternice, na ktorú pripadá až 83% zo všetkých rakovín spôsobených HPV.[ix] Viaceré štúdie preukázali, že užívanie kombinovanej perorálnej antikoncepcie zvyšuje riziko získania a pretrvávania HPV infekcie.[x] [xi] [xii] [xiii] [xiv]

Hormonálna antikoncepcia zvyšuje riziko získania aj ďalšieho vírusového ochorenia pohlavných orgánov – genitálneho herpesu (herpes genitalis).[xv] [xvi] Predpokladá sa, že celosvetovo je nositeľom tejto infekcie viac ako 500 miliónov ľudí.[xvii] Okrem vírusových sexuálne prenosných ochorení hormonálna antikoncepcia zvyšuje riziko získania aj ďalších pohlavných chorôb ako sú chlamýdiová infekcia[xviii] [xix] [xx] [xxi] [xxii] [xxiii]kvapavka[xxiv] [xxv].

Celosvetovo sa každý deň nakazí sexuálne prenosnými chorobami viac ako 1 milión ľudí (WHO, 2019[xxvi]), pričom promiskuitné správanie a hormonálna antikoncepcia významne prispievajú k tomuto vysokému číslu. Panenstvo a manželská vernosť sa tak naďalej ukazujú ako jediné účinné opatrenia, ktoré môžu úspešne zabrániť šíreniu pohlavných chorôb a zabezpečiť ochranu verejného zdravia a spoločného dobra.

 

 

Odborné pramene

[i] Murphy K, Irvin SC, Herold BC. Research Gaps in Defining the Biological Link between HIV Risk and Hormonal Contraception. American Journal of Reproductive Immunology. 2014;72(2):228-235.

[ii] Johannesson U, Blomgren B, Hilliges M et al. The vulval vestibular mucosa-morphological effects of oral contraceptives and menstrual cycle. The British Journal of Dermatology. 2007 Sep;157(3):487-93.

[iii] Haddad LB, Wall KM, Kilembe W, et al. Bacterial vaginosis modifies the association between hormonal contraception and HIV acquisition. AIDS. 2018 Mar 13;32(5):595-604.

[iv] Baeten JM, Benki S, Chohan V,  et al. Hormonal contraceptive use, herpes simplex virus infection, and risk of HIV-1 acquisition among Kenyan women. AIDS. 2007 Aug 20;21(13):1771-7. :

[v] Lavreys L, Baeten JM, Martin HL Jr, et al. Hormonal contraception and risk of HIV-1 acquisition: results of a 10-year prospective study. AIDS. 2004 Mar 5;18(4):695-7.

[vi] Achilles SL, Hillier SL. The Complexity of Contraceptives: Understanding Their Impact on Genital Immune Cells and Vaginal Microbiota. AIDS. 2013;27(0 1):S5-15.

[vii] World Health Organization,  Sexually transmitted infections (STIs), (December, 2015),  [cit. 2016-04-04]. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/en/.

[viii] ICO/IARC HPV Information Centre. 2019. https://hpvcentre.net/statistics/ reports/XWX.pdf. Accessed 23 Dec 2020.

[ix] de Martel C, Plummer M, Vignat J, Franceschi S. Worldwide burden of cancer attributable to HPV by site, country and HPV type. International Journal of Cancer. 2017 Aug 15;141(4):664-670.

[x] Winer RL, Hughes JP, Feng Q, et al. Incident Detection of High-Risk Human Papillomavirus Infections in a Cohort of High-Risk Women Aged 25-65 Years. The Journal of Infectious Diseases. 2016;214(5):665-675.

[xi] Marks M, Gravitt PE, Gupta SB, et al. The association of hormonal contraceptive use and HPV prevalence. International Journal of Cancer. 2011 Jun 15;128(12):2962-70.

[xii] Baudu A, Prétet JL, Riethmuller D, et al. Prevalence and risk factors of human papillomavirus infection types 16/18/45 in a cohort of French females aged 15-23 years. Journal of Epidemiology and Global Health. 2014 Mar;4(1):35-43.

[xiii] Vinodhini K, Shanmughapriya S, Das BC, Natarajaseenivasan K. Prevalence and risk factors of HPV infection among women from various provinces of the world. Archives of Gynecology and Obstetrics. 2012 Mar;285(3):771-7.

[xiv] Stensen S, Kjaer SK, Jensen SM, et al. Factors associated with type-specific persistence of high-risk human papillomavirus infection: A population-based study. International Journal of Cancer. 2016 Jan 15;138(2):361-8.

[xv] Smith JS, Herrero R, Muñoz N, et al. Prevalence and risk factors for herpes simplex virus type 2 infection among middle-age women in Brazil and the Philippines. Sexually Transmitted Diseases. 2001 Apr;28(4):187-94.

[xvi] Cherpes TL, Melan MA, Kant JA, et al. Genital tract shedding of herpes simplex virus type 2 in women: effects of hormonal contraception, bacterial vaginosis, and vaginal group B Streptococcus colonization. Clinical Infectious Diseases : an Official Publication of the Infectious Diseases Society of America. 2005;40:1422–1428.

[xvii] World Health Organization,  Sexually transmitted infections (STIs), (December, 2015),  [cit. 2016-04-04]. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/en/.

[xviii] Orozco-Hoyos N, Baena A, Montoya-Ruiz C, et al. Prevalence of Chlamydia trachomatis in an asymptomatic female population attending cervical cytology services of three healthcare centers in Medellín, Colombia. Prevalencia de Chlamydia trachomatis en la población femenina asintomática atendida en los servicios de citología cervical de tres instituciones prestadoras de servicios de salud en Medellín, Colombia. Biomedica. 2020;40(3):534-545.

[xix] Brahmbhatt H, Musoke R, Makumbi F, et al. Trichomonas vaginalis Incidence Associated with Hormonal Contraceptive Use and HIV Infection among Women in Rakai, Uganda. Journal of Sexually Transmitted Diseases. 2014; Vol. 2014: 1–10.

[xx] Borgdorff H, Verwijs MC, Wit FW, et al. The impact of hormonal contraception and pregnancy on sexually transmitted infections and on cervicovaginal microbiota in african sex workers. Sexually Transmitted Diseases. 2015 Mar;42(3):143-52.

[xxi] Mohllajee AP, Curtis KM, Martins SL, Peterson HB. Hormonal contraceptive use and risk of sexually transmitted infections: a systematic review. Contraception. 2006 Feb;73(2):154-65.

[xxii] Baeten JM, Nyange PM, Richardson BA, et al. Hormonal contraception and risk of sexually transmitted disease acquisition: results from a prospective study.  American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2001 Aug;185(2):380-5.

[xxiii] Hiltunen-Back E, Haikala O, Kautiainen H, et al. A nationwide sentinel clinic survey of chlamydia trachomatis infection in Finland. Sexually Transmitted Diseases. 2001 May;28(5):252-8.

[xxiv] Louv WC, Austin H, Perlman J, Alexander WJ. Oral contraceptive use and the risk of chlamydial and gonococcal infections. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 1989 Feb;160(2):396-402.

[xxv] Borgdorff H, Verwijs MC, Wit FW, et al. The impact of hormonal contraception and pregnancy on sexually transmitted infections and on cervicovaginal microbiota in african sex workers. Sexually Transmitted Diseases. 2015 Mar;42(3):143-52.

[xxvi] WHO, Sexually transmitted infections. 2019. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/sexually-transmitted-infections-(stis). Accessed 28 Dec 2020.

Ďakujeme za zdieľanie a šírenie osvety o problematickosti antikoncepcie.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...