láska sexualita

HAK, egoizmus a odumieranie lásky

Milovať niekoho znamená chcieť dobro pre milovanú osobu. V predchádzajúcich úvahách sme konštatovali, že hormonálna antikoncepcia pôsobí proti dobrám ako sú napríklad plodnosť a sexualita. Tieto dobrá sú pre ženu zásadné a kto ich z dôvodu svojho egoizmu chce potlačiť, pôsobí proti láske. Láska, tým, že vždy chce dobro druhého, nemôže odmietať to, čo k životu ženy bezpodmienečne patrí – sexualita a  a s ňou súvisiaca plodnosť. Ak teda používanie hormonálnej antikoncepcie pôsobí proti láske, pôsobí aj proti vzájomnému spolužitiu muža a ženy, pretože láska je „silou zlučujúcou“[i].

Človek, ktorý nerešpektuje potreby druhého človeka a sleduje iba vlastný záujem napr. svoje sexuálne vyžitie, nemôže budovať skutočný, živý vzťah s iným človekom. Vzťah si totiž vyžaduje odumretie egoizmu. Egoizmus nie je láskou, ktorá vychádza z človeka, aby sa darovala, a tak dosiahla svoj cieľ (šťastie druhého človeka), ale je „láskou,“ ktorá sa vracia naspäť k sebe samému, k svojmu egu. Egoizmus robí nešťastným nielen partnera, ale je veľkou prekážkou duchovného rastu človeka samého. „Takže aj keby sa nenásytnosť ega neprejavovala na úkor šťastia iných, egoizmus by bol ešte stále ohavný.“[ii]

Ak muž presadzuje používanie hormonálnej antikoncepcie, alebo s jej používaním súhlasí, sleduje vlastné záujmy, pretože si svoju plodnosť a sexualitu chráni, kým plodnosť a sexualitu ženy nie.

Prejavom egoizmu môže byť aj prípad, keď sa žena sama rozhodne používať hormonálnu antikoncepciu bez ohľadu na to, aké to bude mať dôsledky na jej vzťah s mužom alebo na existenciu a zdravie potomkov v prípade jej zlyhania. Dôsledkom negatívneho vplyvu hormonálnej antikoncepcie na psychické zdravie (napr. depresie) a fyzické zdravie ženy, vrátane negatívneho vplyvu na sexuálne funkcie[iii] [iv] [v] [vi] [vii],môže byť narušenie manželských vzťahov, či už sexuálnych alebo nesexuálnych. Okrem toho, užívanie hormonálnej antikoncepcie môže viesť k spontánnym potratom a predimplantačným stratám embryí (abortívny účinok), alebo v prípade jej zlyhania a nástupu tehotenstva k ohrozeniu zdravia vyvíjajúceho sa plodu.

Používaním hormonálnej antikoncepcie si môžu partneri presadzovať svoje osobné záujmy na úkor vzájomného darovania sa a otvorenosti novému životu, čiže skutočnej lásky, ktorá by mala byť vždy zameraná na dobro druhého. Láska by nikdy nemala odmietnuť to, čo k životu milovanej osoby patrí, jej nenarušená plodnosť a sexualita.

 

 

Odborné pramene

[i] Akvinský T. Theologická summa I, q. 20, 1 ad 3. Olomouc : Krystal, 1938.

[ii] Jankélévitch V. Le sérieux de l’ intention : Traité des vertus I. Paris : Flammarion, 1983. s. 8: „Alors même que la voracité de l´égo ne śexercerait pas aux dépens du bonheur des autres, l´égoïsme serait encore détestable“.

[iii] Wallwiener CW, Wallwiener LM, Seeger H, et al. Are hormonal components of oral contraceptives associated with impaired female sexual function? A questionnaire-based online survey of medical students in Germany, Austria, and Switzerland. Archives of Gynecology and Obstetrics. 2015 Oct;292(4):883-90.

[iv] Malmborg A, Brynte L, Falk G, et al. Sexual function changes attributed to hormonal contraception use – a qualitative study of women experiencing negative effects. European Journal of Contraception and Reproductive Health Care. 2020 Jun;25(3):169-175.

[v] de Castro Coelho F, Barros C. The Potential of Hormonal Contraception to Influence Female Sexuality. International Journal of Reproductive Medicine. 2019;2019:9701384.

[vi] Battaglia C, Morotti E, Persico N, et al. Clitoral vascularization and sexual behavior in young patients treated with drospirenone-ethinyl estradiol or contraceptive vaginal ring: a prospective, randomized, pilot study. Journal of  Sexual Medicine. 2014 Feb;11(2):471-80.

[vii] Smith NK, Jozkowski KN, Sanders SA. Hormonal contraception and female pain, orgasm and sexual pleasure. Journal of  Sexual Medicine. 2014 Feb;11(2):462-70.

Ďakujeme za zdieľanie a šírenie osvety o problematickosti antikoncepcie.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...