porážka psychika rakovina zdravie zmeny na sliznici maternice

LNG-IUD a srdcovo-cievne ochorenia

Epidemiologické údaje o riziku srdcovo-cievnych ochorení najmä u mladých používateliek LNG-IUD (vnútromaternicové teliesko uvoľňujúce levonorgestrel  (LNG)) sú nedostatočné. Existujú však dôkazy, že používanie LNG-IUD môže viesť k zvýšeniu krvného tlaku, k nárastu telesnej hmotnosti a k zvýšeniu hladiny plazmatickej glukózy nalačno, čo sú rizikové faktory srdcovo-cievnych ochorení.

V štúdii, ktorú vykonali Heliövaara-Peippo a kol. (2011), po 10 rokoch sledovania mali ženy používajúce LNG-IUD zvýšenú úroveň systolického (149.7 ± 24.7 mmHg) aj diastolického tlaku (91.9 ± 12.4 mmHg).[i] Rönnerdag Odlind (1999) zistili, že dlhodobé používanie LNG-IUD (12 rokov) viedlo u mladých žien (22 – 38 rokov) k zvýšeniu systolického krvného tlaku o 4 – 10 mmHg, diastolického krvného tlaku o 6 – 10 mmHg a k nárastu telesnej hmotnosti s priemerným zvýšením o 0.49 kg za rok.[ii]

Androgénne účinky levonorgestrelu spôsobujú zvýšenie hmotnosti u používateliek LNG-IUD. Gemzell-Danielsson a kol. (2017) zistili priemerné kumulatívne zvýšenie hmotnosti po 3 rokoch o 1.1 kg. a po piatich rokoch o 2.2 kg.[iii] V  štúdii, ktorú vykonali Modesto a kol. (2015), používanie LNG-IUD viedlo u žien k zvýšeniu priemernej hmotnosti o 0.7 kg po prvom roku, o 2.7 kg po 4 rokoch a o 4.0 kg po 10 rokoch používania LNG-IUD.[iv] V štúdii, ktorú vykonali Dal’Ava a kol. (2012), 12 mesačné používanie LNG-IUD súviselo s významným nárastom telesnej hmotnosti o 2.9 kg (P=0.0012) a s významným, 2.5% nárastom hmotnosti tuku (P=0.0009).[v]

Kayikcioglu a kol. (2006) pozorovali významné zvýšenie priemernej hladiny plazmatickej glukózy nalačno (fasting plasma glucose, FPG) už počas 1 roka používania LNG-IUD.[vi] Je známe, že vysoké FPG môže zvýšiť riziko hemoragickej porážky, ischemickej porážky, ischemickej choroby srdca, chronickej choroby obličiek a tuberkulózy.[vii]

Bergendal a kol. (2014) zistili, že používanie LNG-IUD (uvoľňujúce 0.020 – 0.011 mg/24 h) celkovo nesúviselo so zvýšeným rizikom venózneho tromboembolizmu (OR 0.6), ale riziko bolo významne zvýšené u používateliek LNG-IUD, ktoré boli nositeľky tzv. Leidenskej mutácie (OR 3.2, 95%Cl: 1.2–10.4).[viii] Vážnym rizikom používania LNG-IUD je vývin intrakraniálnej hypertenzie (ICH), pričom jednou z jej komplikácii je cievna mozgová príhoda.[ix] [x] Valenzuela a kol. (2017) hlásili takmer 4-násobne zvýšené riziko intrakraniálnej hypertenzie u žien používajúcich LNG-IUD (OR 3.91, 95%CI: 1.89–8.06). Rai a kol. (2015) pozorovali u používateliek LNG-IUD viac ako 7-násobne zvýšené riziko intrakraniálnej hypertenzie (OR 7.7; 95%CI 3.2–16.4, P<0.001).[xi] V štúdii, ktorú vykonali Etminan a kol. (2015) používanie LNG-IUD súviselo s takmer 2-násobným zvýšením rizika intrakraniálnej hypertenzie (ROR 1.85, 95%Cl: 1.56–2.18).[xii]

 

 

Odborné pramene

[i] Heliövaara-Peippo S, Oksjoki R, Halmesmäki K, et al. The effect of hysterectomy or levonorgestrel-releasing intrauterine system on cardiovascular disease risk factors in menorrhagia patients: a 10-year follow-up of a randomised trial. Maturitas. 2011 Aug;69(4):354-8.

[ii] Rönnerdag M, Odlind V. Health effects of long-term use of the intrauterine levonorgestrel-releasing system. A follow-up study over 12 years of continuous use. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 1999 Sep;78(8):716-21.

[iii] Gemzell-Danielsson K, Apter D, Dermout S, et al. Evaluation of a new, low-dose levonorgestrel intrauterine contraceptive system over 5 years of use. European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology. 2017 Mar;210:22-28.

[iv] Modesto W, de Nazaré Silva dos Santos P, Correia VM, et al. Weight variation in users of depot-medroxyprogesterone acetate, the levonorgestrel-releasing intrauterine system and a copper intrauterine device for up to ten years of use. The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care. 2015 Feb;20(1):57-63.

[v] Dal’Ava N, Bahamondes L, Bahamondes MV, et al. Body weight and composition in users of levonorgestrel-releasing intrauterine system. Contraception. 2012 Oct;86(4):350-3.

[vi] Kayikcioglu F, Gunes M, Ozdegirmenci O, Haberal A. Effects of levonorgestrel-releasing intrauterine system on glucose and lipid metabolism: a 1-year follow-up study. Contraception. 2006 May;73(5):528-31. Epub 2006 Mar 23.

[vii] GBD 2013 Risk Factors Collaborators. Forouzanfar MH, Alexander L, Anderson HR, et al. Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks in 188 countries, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet (London, England). 2015;386(10010):2287-2323.

[viii] Bergendal A, Persson I, Odeberg J. et al. Association of venous thromboembolism with hormonal contraception and thrombophilic genotypes. Obstetrics and Gynecology. 2014 Sep;124(3):600-9.

[ix] Columbia University Department of Neurology. Increased Intracranial Pressure (ICP) Headache. http://columbianeurology.org/neurology/staywell/document.php?id=42076. Accesed 6 March 2018.

[x] Hardin JS, Ramakrishnaiah RH, Pemberton JD, et al. Idiopathic Intracranial Hypertension Progressing to Venous Sinus Thrombosis, Subarachnoid Hemorrhage, and Stroke. Journal of Neuro-ophthalmology : the Official Journal of the North American Neuro-Ophthalmology Society. 2018 Mar;38(1):60-64

[xi] Rai R, Kirk B, Sanders J., et al.  The relationship between the levonorgestrel-releasing intrauterine system and idiopathic intracranial hypertension. Investigative Ophthalmology & Visual Science. 2015. 2015; 56(7):2228.

[xii] Etminan M, Luo H, Gustafson P. Risk of intracranial hypertension with intrauterine levonorgestrel. Therapeutic Advances in Drug Safety. 2015;6(3):110-113.

(zdroj obrázka: commons.wikimedia.org)

Ďakujeme za zdieľanie a šírenie osvety o problematickosti antikoncepcie.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...