psychika samovražda zdravie

LNG-IUD a psychické ochorenia a samovraždy

Skovlund a kol. (2018) zistili vo veľkej štúdii zahŕňajúcej 475 802 dánskych žien, že ženy vo veku 15 – 33 rokov používajúce LNG-IUD (vnútromaternicové teliesko uvoľňujúce levonorgestrel  (LNG)) mali takmer 3-násobne vyššie riziko prvého pokusu o samovraždu ako ženy, ktoré LNG-IUD nepoužívali (RR 2.86; 95%Cl: 2.06–3.97, P<0.05).[i] V štúdii vykonanej vo Veľkej Británii (Slattery a kol., 2018), používanie LNG-IUD významne súviselo s vývinom depresie (HR 1.21, 95%Cl: 1.11–1.32), úzkosti (HR 1.19, 95%Cl: 1.07–1.33) a poruchami spánku (HR 1.20, 95%Cl: 1.03–1.39).[ii] Vo veľkej štúdii zahŕňajúcej 815 662 žien, ktorú vykonali Zettermark a kol. (2018) vo Švédsku, súvislosť medzi používaním LNG-IUD a užívaním psychotropných látok (anxiolytika, hypnotika a sedatíva alebo antidepresíva) bola najsilnejšia u adolescentiek vo veku 12 – 19 rokov (adjustovaný OR 2.90, 95%Cl: 2.22–3.97).[iii]

Výsledky veľkej štúdie zahŕňajúcej 1 061 997 dánskych žien (Skovlund a kol., 2016) ukázali, že používanie LNG-IUD vo veku 15 – 19 rokov súviselo s 3-násobne zvýšeným rizikom prvého použitia antidepresív (RR 3.1, 95%Cl: 2.47−3.84, P<0.05) a s 3-násobne zvýšeným rizikom prvej diagnózy depresie (RR 3.2, 95%Cl: 2.08–5.03, P<0.05).[iv] Vo veľkej štúdii, ktorú vykonali Lindberg a kol. (2012) zahŕňajúcej 917 993 švédskych žien, adolescentky vo veku 16 – 19 rokov používajúce antikoncepciu obsahujúcu len levonorgestrel (vnútromaternicové teliesko, implantát) mali 4-násobne zvýšené riziko užívania antidepresív (OR 3.73, P<0.05).[v] Jedným z možných mechanizmov, ktorým LNG-IUD pôsobí negatívne na psychické zdravie žien je negatívny vplyv na hypotalamo-hypofýzarno-nadobličkovú os (Aleknaviciute a kol., 2017).[vi] Ďalším mechanizmom, ktorým môže LNG-IUD prispieť k vývinu depresie je zníženie hladín beta-arrestín 1 proteínu v periférnych mononukleárnych leukocytoch (Smith a kol., 2018).[vii]

 

 

Odborné pramene

[i] Skovlund CW, Mørch LS, Kessing LV, et al. Association of Hormonal Contraception With Suicide Attempts and Suicides. The American Journal of Psychiatry. 2018 Apr 1;175(4):336-342.

[ii] Slattery J, Morales D, Pinheiro L, Kurz X. Cohort Study of Psychiatric Adverse Events Following Exposure to Levonorgestrel-Containing Intrauterine Devices in UK General Practice. Drug Safety. 2018 Oct;41(10):951-958.

[iii] Zettermark S, Perez Vicente R, Merlo J. Hormonal contraception increases the risk of psychotropic drug use in adolescent girls but not in adults: A pharmacoepidemiological study on 800 000 Swedish women. PLoS One. 2018;13(3):e0194773.

[iv] Skovlund CW, Mørch LS, Kessing LV, Lidegaard Ø. Association of Hormonal Contraception With Depression. JAMA Psychiatry. 2016 Nov 1;73(11):1154-1162.

[v] Lindberg M, Foldemo A, Josefsson A, Wiréhn AB. Differences in prescription rates and odds ratios of antidepressant drugs in relation to individual hormonal contraceptives: a nationwide population-based study with age-specific analyses. The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care : the Official Journal of the European Society of Contraception. 2012 Apr;17(2):106-18.

[vi] Aleknaviciute J, Tulen JHM, De Rijke YB, et al. The levonorgestrel-releasing intrauterine device potentiates stress reactivity. Psychoneuroendocrinology. 2017 Jun;80:39-45.

[vii] Smith K, Nayyar S, Rana T, et al. Do Progestin-Only Contraceptives Contribute to the Risk of Developing Depression as Implied by Beta-Arrestin 1 Levels in Leukocytes? A Pilot Study. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2018;15(9):1966.

(zdroj obrázka: commons.wikimedia.org)

Ďakujeme za zdieľanie a šírenie osvety o problematickosti antikoncepcie.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...