články

[blog] Antikoncepcia má problém

Hormonálna antikoncepcia má problém. Po prvé, dnes si pripomíname deň počatého dieťaťa, čo je, dalo by sa povedať, kultúrny protipól k antikoncepčnej mentalite. Po druhé, rastie počet prípadov, keď sa na celoeurópskej úrovni prehodnocuje bezpečnosť týchto prípravkov s ohľadom na zdravie ženy (porov. tututu, alebo tu). [celý blog tu]

Ďakujeme za zdieľanie a šírenie osvety o problematickosti antikoncepcie.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...