dieťa potrat smrť smrť dieťaťa

Vplyv HAK na uhniezdenie embrya a jeho odumretie

Hormonálna antikoncepcia nedokáže vždy zabrániť ovulácii. Je známe, že anti-ovulačný účinok hormonálnej antikoncepcie býva znížený napr. pri používaní rôznych liekov (napr. antibiotík), pri narušení enterohepatalného obehu, pri nedôslednom užívaní tabliet a pod. Navyše látková premena antikoncepčných hormónov, ich hladín v krvi a tým aj ich účinnosť sa výrazne líšia nielen medzi jednotlivými ženami, ale aj u tej istej ženy v priebehu jednotlivých dní alebo týždňov (Hampson, 2020[i]).

Ak teda blokovanie ovulácie zlyhá a dôjde k spojeniu vajíčka so spermiou, môže nastúpiť potratový účinok hormonálnej antikoncepcie. Každá hormonálna antikoncepcia spôsobuje zmeny pohybu vajcovodov a najmä biochemické a štrukturálne zmeny na sliznici maternice, ktoré brania uhniezdeniu embrya (Agulles Simó, 2015[ii]). Pretrvávajúca tenká sliznica maternice spôsobená užívaním hormonálnej antikoncepcie totiž znižuje schopnosť embrya uhniezdiť sa (Talukdar a kol., 2012[iii]).

Potratový účinok je jedným z cielených mechanizmov účinku hormonálnej antikoncepcie. Preto pri používaní hormonálnej antikoncepcie nikdy nemožno vylúčiť smrť embrya a tým veľké morálne zlo, ktoré je spojené so zničením nového ľudského života.

 

 

Odborné pramene

[i] Hampson E. A brief guide to the menstrual cycle and oral contraceptive use for researchers in behavioral endocrinology. Hormones and Behavior. 2020 Mar;119:104655.

[ii]  Agulles Simó P. Efecto Abortivo de los Anticonceptivos Hormonales: Una Revisión [Abortifacient effect of hormonal contraceptives: a review]. Cuadernos de bioética : revista oficial de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica. 2015 Jan-Apr;26(86):69-109.

[iii] Talukdar N , Bentov Y, Chang PT, et al. Effect of long-term combined oral contraceptive pill use on endometrial thickness. Obstetrics and Gynecology. 2012 Aug;120(2 Pt 1):348-54.

Ďakujeme za zdieľanie a šírenie osvety o problematickosti antikoncepcie.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...