psychika samovražda smrť

HAK, psychické ochorenia a samovraždy

Depresia je jeden z najčastejších nežiaducich účinkov hormonálnej antikoncepcie. Jej používanie vedie k narušeniu látkovej premeny tryptofánu (Deac a kol., 2015[i]), ktorý ovplyvňuje viacero fyziologických procesov ako sú

  • emócie,
  • strach,
  • spánok,
  • agresivita,
  • sexuálne správanie,
  • poznávacie funkcie atď.

Hormonálna antikoncepcia významne znižuje tvorbu endogénneho estradiolu, ktorý má významné ochranné účinky na nervovú sústavu a psychiku (Meier a kol., 2018[ii]). Okrem toho, hormonálna antikoncepcia mení aktivitu enzýmu monoaminooxidázy, ktorá následne ovplyvňuje koncentrácie serotonínu a iných prenašačov nervových impulzov (neurotransmiterov) v mozgu, a tak vyvoláva depresiu, podráždenosť a poruchy nálady (Del Río a kol., 2018[iii]). Používanie kombinovanej perorálnej antikoncepcie taktiež významne znižuje sérové hladiny neurosteroidov (dehydroepiandrosterón[DHEA] a jeho sulfátový ester [DHEA-S]),ktoré podporujú tvorbu, rast a ochranu neurónov.[iv]

Viaceré výzkumy preukázali negatívny vplyv hormonálnej antikoncepcie na štruktúru mozgu. V štúdii, ktorú vykonali Petersen a kol. (2021), užívanie kombinovanej perorálnej antikoncepcie (COC) súviselo s menšou hrúbkou prefrontálnej kôry mozgu.[v] Ten istý autor v skoršej štúdii (2015) publikoval, že užívanie COC súviselo s významne menšou hrúbkou kôry v laterálnej orbitofronálnej kôre a zadnej cingulárnej kôre, čo sú oblasti mozgu, ktoré reagujú na pochvalu a hodnotenie vnútorných stavov. Okrem toho, užívateľky COC mali menší celkový objem mozgu v porovnaní s neužívateľkami (F(1.88) = 4.82, P = 0.031).[vi] Lisofsky a kol. (2016) zistili znížený objem šedej hmoty v ľavom amygdale/prednom parahipokampálnom gyre u mladých užívateliek COC v porovnaní s prirodzene menštruujúcimi ženami.[vii] Fruzzetti a kol. (2020) na základe aktuálnych údajov konštatovali, že hormonálna antikoncepcia mení štruktúru a funkčnosť oblastí mozgu zapojených do kontroly emócií.[viii]

Larsen a kol. (2020) zistili u žien používajúcich perorálnu antikoncepciu o 9 – 12% nižšiu celkovú väzbovú schopnosť serotonínového receptora 4 (5-HT4R) v mozgu v porovnaní s neužívateľkami. Tento objav je pravdepodobný molekulárny mechanizmus, ktorým hormonálna antikoncepcia zvyšuje riziko depresie[ix] a je podporovaný viacerými kvalitne prevedenými štúdiami, ktoré preukázali, že jej používanie významne zvyšuje riziko depresie (Lewis a kol., 2019[x], Gingnell a kol., 2013[xi], Wiréhn a kol., 2010[xii], Young a kol., 2007[xiii]), a to najmä u dospievajúcich dievčat a mladých žien (de Wit a kol., 2020[xiv], Zettermark a kol., 2018[xv], Skovlund a kol., 2016[xvi], Lindberg a kol., 2012[xvii]).

Výsledky týchto štúdii sú varujúce, pretože depresia patrí medzi faktory, ktoré zvyšujú riziko samovrážd u mladých ľudí (American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 2021[xviii], Wiréhn a kol., 2010[xix]). V súlade s tým sú výsledky viacerých epidemiologických výskumov, ktoré pozorovali významne zvýšený výskyt samovrážd u žien používajúcich hormonálnu antikoncepciu (Pérez-López a kol., 2020[xx], Skovlund a kol., 2018[xxi], Charlton a kol., 2014[xxii]).

 

 

Odborné pramene

[i] Deac OM, Mills JL, Shane B, et al. Tryptophan Catabolism and Vitamin B-6 Status Are Affected by Gender and Lifestyle Factors in Healthy Young Adults. The Journal of Nutrition. 2015 Apr;145(4):701-707.

[ii] Meier TB, Drevets WC, Teague TK, et al. Kynurenic acid is reduced in females and oral contraceptive users: Implications for depression. Brain, Behavior, and Immunity. 2018 Jan;67:59-64.

[iii] Del Río JP, Alliende MI, Molina N, et al. Steroid Hormones and Their Action in Women’s Brains: The Importance of Hormonal Balance. Frontiers in Public Health. 2018;6:141.

[iv] Coelingh Bennink HJT, Zimmerman Y, Laan E, et al. Maintaining physiological testosterone levels by adding dehydroepiandrosterone to combined oral contraceptives: I. Endocrine effects. Contraception. 2017 Nov;96(5):322-329.

[v] Petersen N, Kearley NW, Ghahremani DG, et al. Effects of oral contraceptive pills on mood and magnetic resonance imaging measures of prefrontal cortical thickness. Molecular Psychiatry. 2021 Jan 8; 917–926.

[vi] Petersen N, Touroutoglou A, Andreano JM, Cahill L. Oral contraceptive pill use is associated with localized decreases in cortical thickness. Human Brain Mapping.2015;36(7):2644-54.

[vii] Lisofsky N, Riediger M, Gallinat J, et al. Hormonal contraceptive use is associated with neural and affective changes in healthy young women. NeuroImage. 2016 Jul 1;134:597-606.

[viii] Fruzzetti F, Fidecicchi T. Hormonal Contraception and Depression: Updated Evidence and Implications in Clinical Practice. Clinical Drug Investigation. 2020 Dec;40(12):1097-1106.

[ix] Larsen SV, Köhler-Forsberg K, Dam VH,  et al.  Oral contraceptives and the serotonin 4 receptor: a molecular brain imaging study in healthy women. Acta Psychiatrica Scandinavica. 2020 Oct;142(4):294-306.

[x] Lewis CA, Kimmig AS, Zsido RG, et al. Effects of Hormonal Contraceptives on Mood: A Focus on Emotion Recognition and Reactivity, Reward Processing, and Stress Response. Current Psychiatry Reports. 2019;21(11):115.

[xi] Gingnell M, Engman J, Frick A. Oral contraceptive use changes brain activity and mood in women with previous negative affect on the pill–a double-blinded, placebo-controlled randomized trial of a levonorgestrel-containing combined oral contraceptive. Psychoneuroendocrinology. 2013 Jul;38(7):1133-44.

[xii] Wiréhn AB, Foldemo A, Josefsson A, Lindberg M. Use of hormonal contraceptives in relation to antidepressant therapy: A nationwide population-based study. European Journal of Contraception and Reproductive Health Care. 2010 Feb;15(1):41-7.

[xiii] Young EA, Kornstein SG, Harvey AT, et al. Influences of hormone-based contraception on depressive symptoms in premenopausal women with major depression. Psychoneuroendocrinology. 2007;32(7):843-853.

[xiv] de Wit AE, Booij SH, Giltay EJ, et al. Association of Use of Oral Contraceptives With Depressive Symptoms Among Adolescents and Young Women. JAMA Psychiatry. 2020 Jan 1;77(1):52-59.

[xv] Zettermark S, Perez Vicente R, Merlo J. Hormonal contraception increases the risk of psychotropic drug use in adolescent girls but not in adults: A pharmacoepidemiological study on 800 000 Swedish women. PLoS One. 2018;13(3):e0194773.

[xvi] Skovlund CW, Mørch LS, Kessing LV, Lidegaard Ø. Association of Hormonal Contraception With Depression. JAMA Psychiatry. 2016 Nov 1;73(11):1154-1162.

[xvii] Lindberg M, Foldemo A, Josefsson A, Wiréhn AB. Differences in prescription rates and odds ratios of antidepressant drugs in relation to individual hormonal contraceptives: a nationwide population-based study with age-specific analyses. The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care : the Official Journal of the European Society of Contraception. 2012 Apr;17(2):106-18.

[xviii] American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Suicide in Children and Teens. 2018. https://www.aacap.org/AACAP/Families_and_Youth/Facts_for_Families/FFF-Guide/Teen-Suicide-010.aspx. Accessed 29 Jan 2021.

[xix] Wiréhn AB, Foldemo A, Josefsson A, Lindberg M. Use of hormonal contraceptives in relation to antidepressant therapy: A nationwide population-based study.  The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care : the Official Journal of the European Society of Contraception, 2010 Feb;15(1):41-7.

[xx] Pérez-López FR, Pérez-Roncero GR, López-Baena MT, et al. Hormonal contraceptives and the risk of suicide: a systematic review and meta-analysis. European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology. 2020 Aug;251:28-35.

[xxi] Skovlund CW, Mørch LS, Kessing LV, et al. Association of Hormonal Contraception With Suicide Attempts and Suicides. The American Journal of Psychiatry. 2018 Apr 1;175(4):336-342.

[xxii] Charlton BM, Rich-Edwards JW, Colditz GA. Et al. Oral contraceptive use and mortality after 36 years of follow-up in the Nurses’ Health Study: prospective cohort study. BMJ : British Medical Journal. 2014 Oct 31;349:g6356.

Ďakujeme za zdieľanie a šírenie osvety o problematickosti antikoncepcie.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...