články krása láska sexualita

Vplyv HAK na atraktivitu žien a na formovanie vzťahov

Najnovšie štúdie potvrdzujú fakt, že muži vnímajú čuchové signály, ktoré vysielajú ženy (Wisman a kol., 2020[i]). Napríklad, muži dokážu rozlišovať medzi vzorkami ženských vôní z obdobia ovulácie a z obdobia nízkej plodnosti, pričom vône z obdobia ovulácie sú z aspektu erotiky, príjemnosti a intenzity atraktívnejšie v porovnaní s obdobím nízkej plodnosti (Tarumi a Shinohara, 2020[ii], Gildersleeve, 2012[iii]). Muži, vystavení vôni žien v období ovulácie, majú vyššie hladiny testosterónu a nižšie hladiny kortizolu (stresový hormón) ako muži vystavení vôni žien, ktoré nemajú ovuláciu. Rovnováha medzi týmito dvoma hormónmi reguluje u mužov prejavy sexuálnej túžby a sexuálnej aktivity (Cerda-Molina a kol., 2013[iv], van Anders, 2012[v]). Čuchové podnety signalizujúce vysokú hladinu ženskej plodnosti vyvolávajú u mužov konkrétne hormonálne odpovede, ktoré sú spojené so sexuálnym správaním mužov a iniciovaním romantického dvorenia (Cerda-Molina a kol., 2013[vi], Miller a Maner, 2010[vii]). V tejto súvislosti je dôležitý fakt, že hormonálna antikoncepcia potláča cyklickú atraktivitu vôní žien (Kuukasjärvi a kol., 2004[viii]).

Zaujímavá je aj opačná skutočnosť: hormonálna antikoncepcia negatívne ovplyvňuje ženské vnímanie mužských vôní. V štúdii, ktorú vykonali Renfro a kol. (2013), prirodzene menštruujúce ženy boli v období okolo ovulácie významne citlivejšie na vôňu pižma (pižmo má podobné pachové vlastnosti ako vône, ktoré prirodzene vylučujú muži), androstenónu (steroidný feromón) a androsterónu (androgén) ako ženy užívajúce perorálnu antikoncepciu.[ix]

Obdobie ovulácie súvisí nielen s vôňou žien, ale aj s krásou ich tváre. Viaceré štúdie pozorovali, že v období ovulácie je ženská tvár pre muža atraktívnejšia, čo pravdepodobne súvisí s vyššou produkciou estradiolu v tomto období (Marcinkowska a kol., 2020[x],.Catena a kol., 2019[xi], Roberts a kol., 2004[xii]).

Používanie hormonálnej antikoncepcie môže ovplyvniť výber/preferenciu muža. Ženy, ktoré používajú hormonálnu antikoncepciu, menej preferujú tvárovú a  hlasovú mužnosť (mužské črty).[xiii] Little a kol. (2013) pozorovali, že muži, ktorých partnerky nepoužívali perorálnu antikoncepciu pri iniciovaní vzťahu, boli viac mužnejší a mali morfologicky viac mužnejšie tváre ako tí, ktorých partnerky pri iniciovaní vzťahu používali antikoncepčné tablety.[xiv] Hormonálna antikoncepcia redukuje prirodzene sa vyskytujúce cyklické hormonálne zmeny, v dôsledku čoho ženy užívajúce hormonálnu antikoncepciu majú odlišné preferencie a správanie pri výbere partnera ako ženy, ktoré prirodzene menštruujú.[xv] [xvi] [xvii] V štúdii, ktorú vykonali Roberts a kol. (2012), ženy, ktoré stretli svojho partnera počas užívania hormonálnej antikoncepcie, dosahovali nižšiu úroveň sexuálneho uspokojenia a príťažlivosti partnera, mali vyššiu úroveň sexuálnej nespokojnosti a mali vyššiu pravdepodobnosť, že budú iniciovať prípadné odlúčenie.[xviii] Scheele a kol. (2016) zistili, že hormonálna antikoncepcia potláča účinok oxytocínu, ktorý ovplyvňuje oblasti mozgu posilňujúce hodnotu partnera a zvyšujúce vzájomnú príťažlivosť.[xix]

Uvedené zistenia ukazujú, že hormonálna antikoncepcia významne ovplyvňuje atraktívnosť žien, procesy výberu manžela a formovania vzťahov, čo môže vážne ovplyvniť spokojnosť so vzťahom, jeho stabilitu a nakoniec viesť k zníženiu reprodukčného potenciálu.

 

 

Odborné pramene

[i] Wisman A, Shrira I. Sexual Chemosignals: Evidence that Men Process Olfactory Signals of Women’s Sexual Arousal. Archives of Sexual Behavior. 2020;49(5):1505-1516.

[ii] Tarumi W, Shinohara K. Women’s body odour during the ovulatory phase modulates testosterone and cortisol levels in men. PLoS One. 2020 Mar 31;15(3):e0230838.

[iii] Gildersleeve KA, Haselton MG, Larson CM, Pillsworth EG. Body odor attractiveness as a cue of impending ovulation in women: evidence from a study using hormone-confirmed ovulation. Hormones and Behavior. 2012 Feb;61(2):157-66. :

[iv] Cerda-Molina AL, Hernández-López L, de la O CE, Chavira-Ramírez R, et al. Men’s Salivary Testosterone and Cortisol Levels, and in Sexual Desire after Smelling Female Axillary and Vulvar Scents. Frontiers in Endocrinology. 2013 Oct 28;4:159.

[v] van Anders SM. Testosterone and sexual desire in healthy women and men. Archives of Sexual Behavior. 2012 Dec;41(6):1471-84.

[vi] Cerda-Molina AL, Hernández-López L, de la O CE, Chavira-Ramírez R, et al. Men’s Salivary Testosterone and Cortisol Levels, and in Sexual Desire after Smelling Female Axillary and Vulvar Scents. Frontiers in Endocrinology. 2013 Oct 28;4:159.

[vii] Miller SL, Maner JK. Scent of a woman: men’s testosterone responses to olfactory ovulation cues. Psychological Science.  2010 Feb;21(2):276-83.

[viii] Kuukasjärvi SCJ,  Eriksson P,  Koskela E, et al. Attractiveness of women’s body odors over the menstrual cycle: the role of oral contraceptives and receiver sex, Behavioral Ecology, 2004;15(4): 579–584.

[ix] Renfro KJ, Hoffmann H. The relationship between oral contraceptive use and sensitivity to olfactory stimuli. Hormones and Behavior. 2013 Mar;63(3):491-6.

[x] Marcinkowska UM, Holzleitner IJ. Stability of women’s facial shape throughout the menstrual cycle. Proceedings. Biological sciences / The Royal Society. 2020 Apr 8;287(1924):20192910.

[xi] Catena TM, Simmons ZL, Roney JR. Do women’s faces become more attractive near ovulation? Hormones and Behavior. 2019 Sep;115:104560.

[xii] Roberts SC, Havlicek J, Flegr J, et al. Female facial attractiveness increases during the fertile phase of the menstrual cycle. Proceedings. Biological sciences / The Royal Society. 2004 Aug 7;271 Suppl 5(Suppl 5):S270-2

[xiii] Feinberg DR, DeBruine LM, Jones BC. Correlated preferences for men’s facial and vocal masculinity. Evolution and Human Behavior. 2008; 29 (4):233-241.

[xiv] Little AC, Burriss RP, Petrie M, et al. Oral contraceptive use in women changes preferences for male facial masculinity and is associated with partner facial masculinity. Psychoneuroendocrinology. 2013 Sep;38(9):1777-85.

[xv] Alvergne A, Lummaa V. Does the contraceptive pill alter mate choice in humans? Trends in Ecology and Evolution.  2010 Mar;25(3):171-9.

[xvi] Jones BC, DeBruine LM, Perrett DI, et al. Effects of menstrual cycle phase on face preferences. Archives of Sexual Behavior. 2008 Feb;37(1):78-84.

[xvii] Havlicek J, Roberts SC. MHC-correlated mate choice in humans: a review. Psychoneuroendocrinology. 2009 May;34(4):497-512.

[xviii] Roberts SC, Klapilová K, Little AC, et al. Relationship satisfaction and outcome in women who meet their partner while using oral contraception. Proceedings. Biological sciences/The Royal Society.  2012 Apr 7;279(1732):1430-6.

[xix] Scheele D, Plota J, Stoffel-Wagner B,  et al. Hormonal contraceptives suppress oxytocin-induced brain reward responses to the partner’s face. Social Cognitive and Affective Neuroscience. 2016;11(5):767-774.

Ďakujeme za zdieľanie a šírenie osvety o problematickosti antikoncepcie.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...