sex sexualita zdravie

Vplyv HAK na ženskú sexualitu

Jedným z cieľov zavedenia hormonálnej antikoncepcie bolo potlačiť plodnosť ženy, zbaviť ju strachu z počatia, a teda poskytnúť jej bohatší sexuálny život. Je ale možné ženu zbaviť jej plodnosti a nezbaviť ju plnohodnotnej sexuality?

Pohlavné hormóny, ktoré riadia plodnosť ženy, riadia aj jej sexuálne funkcie, či už na úrovni fyzickej alebo psychickej. Hormonálna antikoncepcia blokuje hypotalamo-hypofyzárno-ovariálnu os, čím zabraňuje produkcii pohlavných hormónov v tekálnych (androgény, napr. testosterón) a granulóznych (estrogény, napr. estradiól) bunkách vaječníkov, ako aj androgénov (napr. dehydroepiandrosterón) v nadobličkách. Práve androgény hrajú významnú úlohu v regulácii zvlhčenia pošvy, aktivity hladkého svalstva, prietoku krvi a inervácii pohlavných orgánov (Casey a kol., 2016[i], Battaglia, 2014[ii]). Hladiny testosterónu u žien významne súvisia so schopnosťou dosiahnuť orgazmus (Zheng a kol., 2020[iii]). Viaceré štúdie preukázali, že užívateľky kombinovanej perorálnej antikoncepcie majú hladiny voľného testosterónu znížené až o približne 50 % (Coelingh Bennink a kol., 2017[iv], Zimmerman a kol., 2014[v]).

Podobne aj hladiny estradiólu sú pri užívaní perorálnej antikoncepcie významne znížené.[vi] [vii] [viii] V štúdii, ktorú vykonali Maget a kol. (2017), užívateľky orálnej antikoncepcie obsahujúcej drospirenón mali hladiny estradiólu približne 3-násobne nižšie v porovnaní so ženami, ktoré ich neužívali (P < 0.001).[ix] Znížené koncentrácie estradiolu spôsobujú tvarovo-funkčné a biohumorálne/sekrečné zmeny vonkajších pohlavných orgánov a zhoršenie ich prekrvenia (Scavello, 2020[x], Battaglia, 2014[xi]). Existuje veľa štúdií, ktoré preukázali negatívny vplyv hormonálnej antikoncepcie na sexuálnu túžbu, sexuálne vzrušenie a dosiahnutie orgazmu.[xii] [xiii] [xiv] [xv] [xvi]

Navyše, užívanie hormonálnej antikoncepcie môže spôsobiť dyspareúniu – bolesť pri pohlavnom styku (Lev-Sagie, 2020[xvii], Tayyeb a Gupta, 2020[xviii], Serati a kol., 2015[xix]). Jednou z príčin dyspareúnie býva vestibulodýnia, bolesť vyskytujúca sa v oblasti pošvového vchodu. Viaceré štúdie potvrdili významnú súvislosť medzi užívaním hormonálnej antikoncepcie a vývinom vestibulodýnie (Champaneria a kol., 2015[xx], Goldstein a kol., 2014[xxi], Gardella B, a kol., 2011[xxii]). Vestibulodýnia je častá najmä u mladých užívateliek perorálnej antikoncepcie. Bouchard a kol. (2002) pozorovali 9-násobne zvýšené riziko vestibulodýnie u dievčat, ktoré začali užívať perorálnu antikoncepciu pred 16 rokom života a užívali ju 2 − 4 roky (RR 9.3, 95%Cl: 3.2−27.2).[xxiii] Harlow a kol. (2008) pozoroval 2.5-násobne vyššie riziko vestibulodýnie u dievčat, ktoré začali užívať perorálnu antikoncepciu pred 18 rokom života (OR 2.5, 95% CI: 1.1−5.8).[xxiv]

Negatívne zmeny v sexualite ženy spôsobené používaním hormonálnej antikoncepcie sú jedným z hlavných dôvodov nespokojnosti a ukončenia jej používania.[xxv] Ako povedal nemecký filozof Max Horkheimer už v roku 1970: „Za [hormonálnu] pilulku zaplatíme smrťou erotickej lásky… Považujem však za svoju povinnosť dať ľuďom jasne najavo, že za tento pokrok musíme zaplatiť nejakú cenu, a táto cena je urýchlenie straty túžby, nakoniec smrť lásky.[xxvi]

 

 

Odborné pramene

[i] Casey PM, MacLaughlin KL, Faubion SS. Impact of Contraception on Female Sexual Function. Journal of  Womens Health (Larchmt). 2017 Mar;26(3):207-213.

[ii] Battaglia C, Morotti E, Persico N, et al. Clitoral vascularization and sexual behavior in young patients treated with drospirenone-ethinyl estradiol or contraceptive vaginal ring: a prospective, randomized, pilot study. Journal of  Sexual Medicine. 2014 Feb;11(2):471-80.

[iii] Zheng J, Islam RM, Skiba, MA, et al. Associations between androgens and sexual function in premenopausal women: a cross-sectional study. The Lancet, Diabetes & Endocrinology. 2020; 8(8):693–702.

[iv] Coelingh Bennink HJT, Zimmerman Y, Laan E, et al. Maintaining physiological testosterone levels by adding dehydroepiandrosterone to combined oral contraceptives: I. Endocrine effects. Contraception. 2017 Nov;96(5):322-329

[v] Zimmerman Y, Eijkemans MJC, Coelingh Bennink HJT, et al. The effect of combined oral contraception on testosterone levels in healthy women: a systematic review and meta-analysis. Human Reproduction Update. 2014 Jan;20(1):76-105.

[vi] Hayes E, Gavrilidis E, Kulkarni J. The role of oestrogen and other hormones in the pathophysiology and treatment of schizophrenia. Schizophrenia Research and Treatment. 2012;2012:540273.

[vii] Petersen N, Kilpatrick LA, Goharzad A, Cahill L. Oral contraceptive pill use and menstrual cycle phase are associated with altered resting state functional connectivity. NeuroImage. 2014 Apr;90:24-32

[viii] Marecková K, Perrin JS, Nawaz Khan I, et al. Hormonal contraceptives, menstrual cycle and brain response to faces. Social Cognitive and Affective Neuroscience. 2012;9(2):191-200.

[ix] Maged AM, Salah E, Kamel AM. et al. Effect of oral contraceptives on balance in women: A randomized controlled trial. Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology. 2017 Aug;56(4):463-466.

[x] Scavello I, Maseroli E, Di Stasi V et al. Nomegestrol acetate/17beta-estradiol does not negatively alter the vascular resistance of clitoral arteries: a prospective, exploratory study. International Journal of Impotence Research. 2020 Mar;32(2):239-247.

[xi] Battaglia C, Morotti E, Persico N, et al. Clitoral vascularization and sexual behavior in young patients treated with drospirenone-ethinyl estradiol or contraceptive vaginal ring: a prospective, randomized, pilot study. Journal of  Sexual Medicine. 2014 Feb;11(2):471-80.

[xii] Basson R. Clinical practice. Sexual desire and arousal disorders in women. The New England Journal of Medicine. 2006 Apr 6;354(14):1497-506.

[xiii] Malmborg A, Brynte L, Falk G, et al. Sexual function changes attributed to hormonal contraception use – a qualitative study of women experiencing negative effects. European Journal of Contraception and Reproductive Health Care.  2020 Jun;25(3):169-175.

[xiv] de Castro Coelho F, Barros C. The Potential of Hormonal Contraception to Influence Female Sexuality. International Journal of Reproductive Medicine. 2019;2019:9701384.

[xv] Malmborg A, Persson E, Brynhildsen J,  et al. Hormonal contraception and sexual desire: A questionnaire-based study of young Swedish women. European Journal of Contraception and Reproductive Health Care.  2016;21(2):158-67

[xvi] Wallwiener CW, Wallwiener LM, Seeger H, et al. Are hormonal components of oral contraceptives associated with impaired female sexual function? A questionnaire-based online survey of medical students in Germany, Austria, and Switzerland. Archives of Gynecology and Obstetrics. 2015 Oct;292(4):883-90.

[xvii] Lev-Sagie A, Wertman O, Lavee Y, Granot M. Vestibular Anatomic Localization of Pain Sensitivity in Women with Insertional Dyspareunia: A Different Approach to Address the Variability of Painful Intercourse. Journal of Clinical Medicine. 2020;9(7):2023.

[xviii] Tayyeb M, Gupta V. Dyspareunia. [Updated 2020 Oct 5]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK562159.

[xix] M, Bogani G, Di Dedda MC, Braghiroli A, et al. A comparison between vaginal estrogen and vaginal hyaluronic for the treatment of dyspareunia in women using hormonal contraceptive. European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology. 2015 Aug;191:48-50.

[xx] Champaneria R, D’Andrea RM, Latthe PM. Hormonal contraception and pelvic floor function: a systematic review.  International Urogynecology Journal. 2016 May;27(5):709-22.

[xxi] Goldstein AT, Belkin ZR, Krapf JM, et al. Polymorphisms of the androgen receptor gene and hormonal contraceptive induced provoked vestibulodynia. Journal of Sexual Medicine 2014;11:2764–2771.

[xxii] Gardella B, Porru D, Nappi RE, et al. Interstitial cystitis is associated with vulvodynia and sexual dysfunction–a case-control study. Journal of Sexual Medicine. 2011 Jun;8(6):1726-34. .

[xxiii] Bouchard C, Brisson J, Fortier M, et al.  Use of oral contraceptive pills and vulvar vestibulitis: a case-control study. American Journal of Epidemiologyl. 2002 Aug 1;156(3):254-61.

[xxiv] Harlow BL, Vitonis AF, Stewart EG. Influence of oral contraceptive use on the risk of adult-onset vulvodynia. The Journal of Reproductive Medicine. 2008 Feb;53(2):102-10.

[xxv] Battaglia C, Morotti E, Persico N, et al. Clitoral vascularization and sexual behavior in young patients treated with drospirenone-ethinyl estradiol or contraceptive vaginal ring: a prospective, randomized, pilot study. Journal of  Sexual Medicine. 2014 Feb;11(2):471-80.

[xxvi] Max Horkheimer. Die Sehnsucht nach dem ganz Anderen: Max Horkheimer im Interview mit Helmut Gumnior. Hamburg: Furche Verlag. 1970, s. 73-76: „Die Pille müssen wir mit dem Tod der erotischen Liebe bezahlen…Ich halte es jedoch für meine Pflicht, den Men-schen klarzumachen, daß wir für diesen Fortschritt einen Preis bezahlen müssen und dieser Preis ist die Beschleunigung des Verlustes der Sehnsucht, letztlich der Tod der Liebe“.

Ďakujeme za zdieľanie a šírenie osvety o problematickosti antikoncepcie.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...