články menštruácia psychika samovražda tínedžerky

Negtívny vplyv HAK na fyziologický menštruačný cyklus

Mnohé mladé dievčatá užívajú hormonálnu antikoncepciu na „liečbu“ porúch menštruačného cyklu. Napríklad v USA, až 33% mladých žien vo veku 15 až 19 rokov, ktoré nikdy nemali pohlavný styk, používali antikoncepčné tablety z tohto dôvodu.[i] Aj keď sa kombinovaná perorálna antikoncepcia (COC) používa na tzv. reguláciu cyklu[ii], faktom zostáva, že COC neupravuje prirodzený/fyziologický menštruačný cyklus, ale ho úplne potláča. Výsledkom je blokovanie ovulácie a neplodnosť. Falošné napodobenie menštruačného cyklu sa dosahuje tým spôsobom, že žena užíva 21 (režim 21+7) alebo 24 (režim 24+4) po sebe nasledujúcich dní tablety obsahujúce syntetické pohlavné hormóny (väčšinou etinylestradiol a syntetické gestagény napr. levonorgestrel, drospirenón a pod.). Syntetické pohlavné hormóny blokujú tvorbu prirodzených hormónov (estradiól a progesterón) a takmer všetky procesy v ženskom  tele sú následne riadené najmä syntetickými pohlavnými hormónmi. Falošná menštruácia, tzv. pseudomenštruácia sa dosiahne tým, že po aktívnych tabletách, ktoré sa užívajú 21 alebo 24 dní, sa začnú užívať neaktívne tablety (neobsahujú syntetické hormóny), alebo sa neužívajú žiadne tablety a nastane krvácanie v dôsledku poklesu hladín pohlavných hormónov (tzv. krvácanie zo spádu).

Sliznica maternice pri užívaní hormonálnej antikoncepcie nie je taká stabilná ako pri prirodzenom menštruačnom cykle. Ženy môžu zakrvácať aj počas užívania aktívnych tabliet, a toto tzv. neplánované krvácanie/krvácanie z prieniku sa vyskytuje na začiatku užívania kombinovanej perorálnej antikoncepcie až u 30% žien. Neplánované krvácanie je nepríjemným nežiadúcim účinkom perorálnej antikoncepcie, a preto aj častým dôvodom ukončenia jej používania (Raidoo a kol., 2017[iii]). Iným nežiaducim krvácaním, ktoré môže byť dôsledkom používania hormonálnej antikoncepcie, je krvácanie počas alebo po pohlavnom styku.[iv] Príčinou tohto krvácania môže byť ektopia (posun sliznice z vnútorného kanála krčka maternice na jeho vonkajšiu plochu)[v] [vi], ktorá sa často vyskytuje u žien používajúcich hormonálnu antikoncepciu.[vii] [viii] [ix]

Zvlášť dievčatá, ktoré dospievajú, by sa mali vyhnúť používaniu hormonálnej antikoncepcie na „úpravu“ menštruačného cyklu. Je všeobecne akceptovaný fakt, že menštruačné nepravidelnosti sú v čase dospievania normálne. Hypotalamo-hypofýzarno-ovárialna os (HPO) nemusí byť úplne zrelá až do približne piatich rokov po prvej menštruácii, a preto sú cykly bez ovulácie bežné u mladých adolescentiek (v prvom roku až 50% cyklov). S dozrievaním HPO nastupujú pravidelné ovulačné cykly a do dvoch rokov od prvej menštruácie majú adolescentky spravidla pravidelné ovulačné cykly (De Sanctis, 2019[x]). Keďže mechanizmus účinku perorálnej antikoncepcie je založený práve na narušení HPO a blokovaní ovulácie (Casado-Espada a kol., 2019[xi]), jej používanie na úpravu cyklu v tomto období je kontraproduktívne. Prirodzený menštruačný cyklus a pravidelná ovulácia sa považuje za vitálny znak zdravia adolescentiek aj dospelých žien (Vigil a kol., 2017[xii], American Academy of Pediatrics and American, 2006[xiii]). Problémy s menštruačným cyklom a ovuláciou môžu poskytnúť včasné varovania, poukazujúce na zdravotné problémy. Pretože perorálna hormonálna antikoncepcia potláča prirodzený menštruačný cyklus a ovuláciu, môže jej použitie na liečbu zdravotných problémov maskovať príčiny inej choroby a niektoré choroby ešte zhoršiť.[xiv] Napríklad, použitie perorálnej antikoncepcie na liečbu menštruačnej bolesti môže oddialiť diagnózu endometriózy a viesť k jej hlbokej infiltrácii v neskorších rokoch (Chapron a kol., 2011[xv], Tu a kol., 2014[xvi]).

Dôležitý je tiež fakt, že počas tzv. organizačného obdobia v období puberty, spôsobujú pohlavné hormóny dlhotrvajúce štrukturálne zmeny v mozgu, ktoré určujú odpovede na hormóny a na sociálne podnety v dospelosti (Sisk, 2016[xvii]). Zmena pohlavných hormónov (výmena prirodzených za syntetické),  zmeny v ich sérových koncentráciách a následne aj zmeny ich účinkov počas dospievania môžu mať dôležité poznávacie/nervové následky trvajúce od adolescencie až do dospelosti (Cahill, 2018[xviii]). Konkrétnym dôkazom následkov týchto zmien môže byť významne zvýšený výskyt depresie (de Wit a kol., 2020[xix], Zettermark a kol., 2018[xx], Skovlund a kol., 2016[xxi], Lindberg a kol., 2012[xxii]) a samovrážd (Skovlund a kol., 2018[xxiii]) u mladých užívateliek hormonálnej antikoncepcie.

Dievčatá a ženy by si mali nielen kvôli svojmu zdraviu, ale aj kvôli zdraviu svojich potomkov chrániť prirodzený menštruačný cyklus a nezameniť ho za umelý, spôsobený užívaním hormonálnej antikoncepcie. Potlačenie ovulácie hormonálnou antikoncepciou je nespochybniteľnou abnormalitou (Strifert, 2014[xxiv]).

 

 

Odborné pramene

[i] Jones RK. Beyond birth control: the overlooked benefits of oral contraceptive pills. New York, NY: Guttmacher Institute; 2011.

[ii] Black A, Guilbert E, Costescu D, et al. No. 329-Canadian Contraception Consensus Part 4 of 4 Chapter 9: Combined Hormonal Contraception. Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada : JOGC = Journal d’obstétrique et gynécologie du Canada : JOGC. 2017 Apr;39(4):229-268.e5.

[iii] Raidoo, S., Kaneshiro, B. Unscheduled Bleeding on Hormonal Contraceptives: Pathophysiology, Evaluation, and Management Options. Current Obstetrics and Gynecology Reports. 2017: 118–125.

[iv] Phadnis SV,  Walker, PG.. Modern management of postcoital and intermenstrual bleeding. Trends in Urology, Gynaecology & Sexual Health. 2008;13(4):24-27.

[v] Patient. Intermenstrual and Postcoital Bleeding. Jarvis S. 2020. https://patient.info/doctor/intermenstrual-and-postcoital-bleeding. Accessed 28 November 2020.

[vi] Tarney CM, Han J. Postcoital bleeding: a review on etiology, diagnosis, and management. Obstetrics and gynecology international. 2014;2014:192087.

[vii] Morrison CS, Bright P, Wong EL, et al. Hormonal contraceptive use, cervical ectopy, and the acquisition of cervical infections. Sexually Transmitted Diseases. 2004 Sep;31(9):561-7.

[viii] Bright PL, Norris Turner A, Morrison CS, et al. Hormonal contraception and area of cervical ectopy: a longitudinal assessment. Contraception. 2011;84(5):512-519.

[ix] NHS Manchester University. Cervical Ectopy (Cervical Erosion). Review: Date June 2020. https://mft.nhs.uk/app/uploads/sites/4/2018/04/18-28-Cervical-Ectopy-June-2018.pdf. Accessed 01 Feb 2021.

[x] De Sanctis V, Rigon F, Bernasconi S, et al. Age at Menarche and Menstrual Abnormalities in Adolescence: Does it Matter? The Evidence from a Large Survey among Italian Secondary Schoolgirls. Indian Journal of Pediatrics. 2019 Jan;86(Suppl 1):34-41.

[xi] Casado-Espada NM, de Alarcón R, de la Iglesia-Larrad JI, et al. Hormonal Contraceptives, Female Sexual Dysfunction, and Managing Strategies: A Review. Journal of Clinical Medicine. 2019;8(6):908.

[xii] Vigil P, Lyon C, Flores B, et al. Ovulation, a sign of health. Linacre Q. 2017;84(4):343-355.

[xiii] American Academy of Pediatrics Committee on Adolescence; American College of Obstetricians and Gynecologists Committee on Adolescent Health Care. Diaz A, Laufer MR, Breech LL. Menstruation in girls and adolescents: using the menstrual cycle as a vital sign. Pediatrics. 2006 Nov;118(5):2245-50.

[xiv] Fehring RJ, Bouchard T, Meyers M. Influence of Contraception Use on the Reproductive Health of Adolescents and Young Adults. Linacre Q. 2018;85(2):167-177.

[xv] Chapron C, Souza C, Borghese B, et al. Oral contraceptives and endometriosis: the past use of oral contraceptives for treating severe primary dysmenorrhea is associated with endometriosis, especially deep infiltrating endometriosis. Human Reproduction. 2011 Aug;26(8):2028-35.

[xvi] Tu FF, Du H, Goldstein GP, Beaumont JL, et al. The influence of prior oral contraceptive use on risk of endometriosis is conditional on parity. Fertility and Sterility. 2014 Jun;101(6):1697-704.

[xvii] Sisk CL. Hormone-dependent adolescent organization of socio-sexual behaviors in mammals. Current Opinion in Neurobiology. 2016;38:63-68.

[xviii] Cahill, L. How does hormonal contraception affect the developing human adolescent brain? Current Opinion in Behavioral Sciences. 2018; 23:131–135.

[xix] de Wit AE, Booij SH, Giltay EJ, et al. Association of Use of Oral Contraceptives With Depressive Symptoms Among Adolescents and Young Women. JAMA Psychiatry. 2020 Jan 1;77(1):52-59.

[xx] Zettermark S, Perez Vicente R, Merlo J. Hormonal contraception increases the risk of psychotropic drug use in adolescent girls but not in adults: A pharmacoepidemiological study on 800 000 Swedish women. PLoS One. 2018;13(3):e0194773.

[xxi] Skovlund CW, Mørch LS, Kessing LV, Lidegaard Ø. Association of Hormonal Contraception With Depression. JAMA Psychiatry. 2016 Nov 1;73(11):1154-1162.

[xxii] Lindberg M, Foldemo A, Josefsson A, Wiréhn AB. Differences in prescription rates and odds ratios of antidepressant drugs in relation to individual hormonal contraceptives: a nationwide population-based study with age-specific analyses. The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care : the official journal of the European Society of Contraception. 2012 Apr;17(2):106-18.

[xxiii] Skovlund CW, Mørch LS, Kessing LV, et al. Association of Hormonal Contraception With Suicide Attempts and Suicides. The American Journal of Psychiatry. 2018 Apr 1;175(4):336-342.

[xxiv] Strifert K. The link between oral contraceptive use and prevalence in autism spectrum disorder. Medical Hypotheses. 2014 Dec;83(6):718-25.

Ďakujeme za zdieľanie a šírenie osvety o problematickosti antikoncepcie.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...