neplodnosť zmeny na sliznici maternice

Vplyv HAK na plodnosť a reprodukčné orgány ženy

Mnohé ženy sa právom obávajú zníženia alebo straty plodnosti po ukončení používania hormonálnej antikoncepcie. Obava je opodstatnená zvlášť u adolescentiek, ktoré ju užívajú v období dozrievania reprodukčného systému.

V štúdii, ktorú vykonali Mikkelsen a kol. (2013), schopnosť počať po ukončení užívania perorálnej antikoncepcie bola najnižšia u žien, ktoré ju začali užívať ako najmladšie (pomer schopnosti počať bol 0.81 pre prvé užitie perorálnej antikoncepcie vo veku menej ako 16 rokov).i V štúdii Nurses’ Health Study II (1997), ženy, ktoré začali užívať perorálnu antikoncepciu vo veku 13 – 19 rokov,  mali riziko neplodnosti zvýšené o 24 % (RR 1.24, 95%Cl: 1.01−1.50). Riziko neplodnosti rástlo s trvaním užívania perorálnej antikoncepcie; pri užívaní 4 – 6 rokov bolo zvýšené o 43% a pri užívaní viac ako 6 rokov o 53 %.ii

Negatívny vplyv hormonálnej antikoncepcie na plodnosť žien prebieha na viacerých úrovniach vrátane maternice, vaječníkov a imunitného systému. Nassaralla a kol. (2011) zistili, že parametre menštruačného cyklu (kvalita hlienu, ovulácia, intenzita menštruácie) boli po ukončení užívania perorálnej antikoncepcie významne odlišné v prvých šiestich menštruačných cykloch oproti prirodzene menštruujúcim ženám, čím možno vysvetliť zníženú schopnosť počatia počas prvých mesiacov po ukončení jej užívania.iii Talukdar a kol. (2012) zistili významne zníženú hrúbku sliznice maternice u žien, ktoré dlhodobo užívali kombinovanú perorálnu antikoncepciu. Je všeobecne známe, že pre uhniezdenie embrya je dôležitá primeraná hrúbka sliznice maternice.iv

Užívanie hormonálnej antikoncepcie znižuje plodnosť žien svojim negatívnym vplyvom na tzv. ovariálnu rezervu. Jedná sa o parametre ako je sérová koncentrácia anti-Müllerianského hormónu, počet antrálnych folikulov a objem vaječníkov. Vo viacerých štúdiách užívanie perorálnej antikoncepcie znížilo ovariálnu rezervu (Letourneau a kol., 2017v, Birch Petersen a kol., 2015vi, Kallio a spol., 2013vii, Bentzen a kol., 2012viii). Vo výskumoch, ktoré vykonali Birch PetersenBentzen, užívateľky perorálnej antikoncepcie mali objem vaječníkov znížený o 40 − 50%.

Podľa štúdie, ktorú vykonali Ulcová-Galová a kol. (2015), ženy, ktoré užívali kombinovanú perorálnu antikoncepciu dlhšie ako 2 roky, mali významne zvýšené antifosfolipidové protilátky (P ≤ 0.001); užívanie dlhšie ako 10 rokov významne zvýšilo antifosfolipidové protilátky proti ph-inositolu, ph-serínu, ph-etanolamínu, β2-GPI a anexínu. Výsledky štúdie ukázali, že užívanie kombinovanej perorálnej antikoncepcie môže spôsobiť neplodnosť imunologickými mechanizmami.ix

Hormonálna antikoncepcia má negatívny vlyv na ženské reprodukčné orgány. Ženy, ktoré nechcú ohroziť svoju plodnosť, by sa mali vyhnúť jej používaniu.

Odborné pramene

i Mikkelsen EM, Riis AH, Wise LA., et al. Pre-gravid oral contraceptive use and time to pregnancy: a Danish prospective cohort study. Human Reproduction (Oxford, England). 2013 Feb;28(5):1398-1405.

ii Chasan-Taber L, Willett WC, Stampfer MJ, et al. Oral contraceptives and ovulatory causes of delayed fertility. American Journal of Epidemiology. 1997 Aug 1;146(3):258-65.

iii Nassaralla CL, Stanford JB, Daly KD, et al. Characteristics of the menstrual cycle after discontinuation of oral contraceptives. Journal of Women’s Health. 2011 Feb;20(2):169-77.

iv Talukdar N, Bentov Y, Chang PT, et al. Effect of long-term combined oral contraceptive pill use on endometrial thickness. Obstetrics and Gynecology. 2012 Aug;120(2 Pt 1):348-54.

v Letourneau JM, Cakmak H, Quinn M, Long-term hormonal contraceptive use is associated with a reversible suppression of antral follicle count and a break from hormonal contraception may improve oocyte yield. Journal of Assisted Reproduction and Genetics. 2017;34(9):1137-1144.

vi Birch Petersen K, Hvidman HW, Forman JL. Ovarian reserve assessment in users of oral contraception seeking fertility advice on their reproductive lifespan. Human Reproduction. 2015 Oct;30(10):2364-75.

vii Kallio S, P J, FRuokonen A, Vaskivuo T, et al. AMH levels decrease in women using combined contraception independently of administration route. Fertility and Sterility. 2013;99:1305–1310.

viii Bentzen JG, Forman JL, Pinborg A., et al. Ovarian reserve parameters: a comparison between users and non-users of hormonal contraception. Reproductive Biomedicine Online. 2012 Dec;25(6):612-9.

ix Ulcova-Gallova Z, Bibkova K, Micanova Z, et al. Possible Effect of Extended Use of Hormonal Contraception on Increased Levels of Antiphospholipid Antibodies in Infertile Women. Geburtshilfe und Frauenheilkunde. 2015;75(3):251-254.

Ďakujeme za zdieľanie a šírenie osvety o problematickosti antikoncepcie.

Mohlo by sa vám tiež páčiť...